top of page
Поиск
  • esfeer1003

Компенсация за работода-телите по време на извънредно положение.

Обновлено: 9 апр. 2020 г.

Компенсация за работодателите по време на извънредно положение. Държавата предложи частично компенсиране на разходите за заплати на фирми, които са спрели работата си, но не всеки може да се възползва от това.

Коронавирус нанесе удар на бизнеса и предприемачите, в резултат на което започнаха принудителни съкращения на работници. Държавата предложи частично компенсиране на разходите за заплати на фирми, които са спрели работата си, но не всеки може да се възползва от това.

Помощ се предоставя само за фирми в сектор туризъм, ресторантьорство, обществен транспорт, култура, спорт, развлечения, търговия на дребно (има изключения), фитнес и релакс. Обезщетението ще се изплаща не повече от три месеца по време на закона за извънредно положение. НОИ покрива работодателите 60% от сумата на база доходи за януари 2020 г. Това се отнася само за онези работодатели, които отговарят на критериите, определени в акта, издаден от Министерския съвет. Също така бяха внесени допълнителни изменения в Кодекса на труда по отношение на евентуалното спиране на работата по време на извънредна ситуация в страната. Може би подкрепата на НОЙ ще бъде полезна за определена част от работодателите. Но ако кризата продължава дълго време, тогава всеки

работодател трябва да предприеме индивидуални стъпки, за да избегне сериозни разходи и да не изпадне в трудна ситуация


6 просмотров0 комментариев
bottom of page