top of page
Поиск
  • esfeer1003

Удължени срокове за ГФО. Какво ще се промени?

Удължени срокове за докладване в съответствие със Закона за извънредното положение (мерки и действия при извънредни ситуации) се удължават сроковете за подаване на финансови и данъчни годишни отчети. Какво ще се промени?


Тази година годишната данъчна декларация може да бъде подадена до 30 юни, а данъците трябва да се плащат до този срок.

Срокът за подаване на годишен отчет за дейността също се удължава до 30.06.2020.

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация и данъци върху нея за физически лица и индивидуални предприемачи (ЕТ) е удължен до 30 юни. Можете да получите отстъпка, ако декларацията е подадена и данъкът е платен преди 31 май 2020 г.

Срокът за публикуване на годишния финансов отчет (ГФO) е удължен до 30 септември 2020 г.

Публикуването на декларацията за отсъствие на дейност през 2019 г. е до 30 юни.

Тези, които са платили данък върху имотите и данък върху превозните средства за цялата година преди 30.06.2020 г., могат да разчитат на 5% отстъпка.

Изчисляването на авансовите вноски за 2020 г. се основава на прогнозата за данъчна печалба, като преди, промените касаят само условията и процедурата за деклариране.

През 2020 г. авансовите плащания в съответствие със закона за корпоративното данъчно облагане се извършват в съответствие с

особеностите, свързани с промяната на сроковете за подаване на декларации.

При подготовката на годишния финансов отчет подписите могат да бъдат електронни. Ако всички подписи в такива изявления и одитният доклад са електронни, не се изисква професионален печат на регистриран одитор. В този случай в документите се вписва регистрационният номер на одитора.


5 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page