top of page
Поиск
  • esfeer1003

Удължени са сроковете за подаване на отчети в НСИ

Поради налагането на извънредно положение в България сроковете за подаване за 2019 г. са удължени.

**

Националният статистически институт съобщи, че във връзка с приемането на Закона за извънредното положение сроковете за отчитане през тази година са удължени:

-Годишните отчети за дейността (ГОД) за 2019 г., които трябва да се предоставят от отделни групи данъчно задължени лица, могат да се представят до 30 юни 2020 г.

-Лицата, които не трябва да подават годишна данъчна декларация, но трябва да представят годишен отчет за дейността в НСИ, могат също да направят това до 30.06.2020 г.

-За тези, които не са извършвали дейности и трябва да декларират този факт, срокът също се удължава до 30 юни 2020 г.

-Срокът за предприятията, включени в съответствие с глава 3, раздел IV от Закона за счетоводството и представят комбиниран годишен отчет за дейността, се удължава до 30 септември 2020 г.


7 просмотров0 комментариев

Comentarios


bottom of page