top of page

Юридически услуги

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез нашите юристи,  специализирани в областта на данъчното, търговското и вещното право извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани, включително:

Искате ли да зададете въпрос или да използвате нашите услуги?

Спасибо! Информация отправлена.

С натискането на „Изпращане“ вие се съгласявате с обработката на лични данни, съгласно „Политика за поверителност“

 • Подготовка на необходимия пакет документи и регистрация на търговски фирми, търговски представителства и юридически лица с нестопанска дейност.

 • Регистрация на индивидуални предприемачи (ЕТ), търговски фирми (ООД, ЕООД, АД), търговски представителства, юридически лица с нетърговска дейност.

 • Подготовка и регистрация на последващи промени и трансформации във фирми и индивидуални предприемачи.

 • Прекратяване, ликвидация и обявяване на несъстоятелност на търговски фирми.

 • Осъществяването на квалифицирани контакти с държавни агенции.

 • Консултация и помощ в подготовка на документи за получаване на разрешение за пребиваване в Република България.

 • Устни и писмени правни съвети, включително он-лайн..

 • Изготвяне на документи за граждански и търговски сделки.

 • Изготвяне, редактиране на договори, пълномощни, изявления и други документи.

 • Представяне чрез пълномощник и защита интересите на клиента в различни държавни агенции и търговски структури.

 • Пълна подготовка на документи за сделки с недвижими имоти и ограничени права на собственост (покупка и продажба, замяна, предоставяне на правото на използване, учредяване и прехвърляне на правото на строеж и др.)

 • Изготвяне на предварителни договори по чл.19 от ЗЗД. Изготвяне на проекти на нотариални актове и необходими документи за сделката.

 • Подготовка на документи и преминаване процедура по категоризацията на туристическите обекти.

 • Представителство пред нотариус чрез пълномощник.

 • Менажиране на недвижими имоти.

bottom of page