top of page

Личен състав и ТРЗ

Фирма "Български експерт" ООД предоставя индивидуална счетоводна подкрепа и правни услуги на широк кръг клиенти в град Бургас и в цяла България. Като квалифицирани специалисти, ние ви помагаме да взимате правилни финансови решения, защото приоритет за нас са  личните интереси на клиента. Имаме удоволствието да ви предоставим финансови консултантски услуги, да помогнем с данъци и да Ви съпроводим по пътя на успех.

Искате ли да зададете въпрос или да използвате нашите услуги?

Тази услуга е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се сключва и отделно. Препоръчва се за фирми, които имат счетоводител, чиято заетост не позволява той да се занимава с личен състав,изготвяне на ведомости за работни заплати, подаване на болнични и декларации в Национални осигурителен институт и др. Срещу цена, много по-ниска от заплата на нов счетоводител ние ви предлагаме да поемем този ресор на вашата фирма. Тук е включено цялостното администриране на персонала – назначаване на трудов договор, регистрацията му в НОИ, изготвяне на досие на служителя, длъжностна характеристика, изготвяне на ведомости за работни заплати,платежни нареждания за заплати и осигуровки, подаване на Декларации 1 и 6, носене на болнични листове в НОИ и др.

С натискането на „Изпращане“ вие се съгласявате с обработката на лични данни, съгласно „Политика за поверителност“

bottom of page