top of page
Поиск
  • Фото автораBulgarian Expert

До 15 декември тази година авансовия корпоративен данък за 2020 г. се променя без лихви


Не забравяйте, че до средата на последния месец от годината се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративния данък, начисляван за 2020 г.


Имайте предвид, че това е и крайният срок, в който юридическите лица могат да направят корекция в декларираните от тях плащания за настоящите 12 месеца. Това става с цел, да не се внесе по-голяма от предвидената сума за данъци. Освен това, не се плащат и лихви към Националната агенция по пригодите, ако се установят несъответствия по сумите.


От нашата практика в счетоводните услуги, можем да ви уверим, че прогнозираните вноски за корпоративния данък по Закона за подоходно облагане се оказват доста често по-високи или по-ниски от дължимия годишен налог. Всичко това може да доведе до начисляване на лихви от НАП. В други случаи, несъответствието може да породи налагането на данъчни ревизии или проверки от страна на държавните органи. Ето защо, ние от „Български експерт“ ще ви осигурим коректно и бързо обслужване, за да посрещнете крайните срокове за плащане на вашите налози, както и тяхното точно осчетоводяване.


Законодателят дава възможност на фирмите сами да променят своите авансови вноски през текущата година. Това може да стане тогава, когато юридическите лица смятат, че ще има разлики в сумите за дължимия годишен корпоративен налог. Намалението или увеличението на вноските се ползва, ако се подаде коректна данъчна декларация с направените промени за авансовите вноски.


Как счетоводителите в „Български експерт“ могат да помогнат на своите клиенти?


Ние ще ви предложим помощ при анализа на предпочитаната авансова вноска. За тази цел, винаги използваме популярните приложения за пресмятане на коректните суми, дължими за тази година:

Коректен калкулатор при евентуална промяна на авансовите вноски по Закона за подоходно осигуряване.

С него имате възможност бързо, лесно и удобно, да направите коректни изчисления, като се правят и съпоставки с предходни авансови суми. Винаги може да разчитате на него, когато искате да узнаете какво ще бъде увеличението или намалението на дължимите авансови суми. Това се отнася както за тримесечната ставка, така и за месечния налог.


Използвайте калкулатора, ако желаете винаги коректни изчисления за вашите вноски, които кореспондират с информацията на НАП за вашите задължения. Получените резултати ще ви бъдат достатъчни за подаване на декларациите, върху които данъчните служби няма да ви начисляват лихви, при условие, че е декларирана по-малка авансова вноска. От изчисленията ще разберете и каква сума е надвнесена при по-високи авансови плащания, което води и до по-ниска данъчна печалба за вашата фирма.


Кога трябва да се плащат лихви при неточно предвидени авансови вноски?

Юридическите лица дължат лихви за:

  • месечни авансови вноски, при които дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от съответните вноски;

  • тримесечни вноски, когато 75% от дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от съответните вноски.

За да се избегне неприятното плащане на лихви, както и за да направите по-добро изчисление на сумите по вноските, „Български експерт“ ще ви помогне при правилното предвиждане и използване на приложение при изчисление на:

  • надвнесената сумата от авансовите данъчни вноски, съответстваща на новата редактирана печалба;

  • сумата, при която не се превишава годишният корпоративен данък и която няма да ви донесе начисляване на лихви от НАП;

  • сумата, при която не се превишава годишната данъчна печалба и която няма да ви донесе начисляване на лихви от НАП;

При този калкулатор се правят изчисленията при намаление с 20% от сумата. Това гарантира наистина по-точни счетоводни сметки.

Кои юридически лица могат да не внасят авансови вноски през годината?

Не всички фирми са задължени да правят авансови данъчни вноски. Такива са новообразуваните данъчно задължените лица, но които не са новообразувани след преобразуване. Не трябва да правят авансови данъчни вноски и фирми с нетни приходи от продажби от миналата година, които са по-малко от 300 000 лева. В същото време, юридически лица, чиито нетни приходи са по-високи от 3 000 000 трябва да направят месечни авансови вноски. Останалите данъчно задължени субекти би трябвало да внасят своите данъчни плащания на всеки 3 месеца.

Commentaires


bottom of page