top of page
Поиск
  • Фото автораBulgarian Expert

Какво да избера – създаване на ЕООД или регистрация като самоосигуряващо се лице


Физическите лица, получаващи пари от услуги, извършвани в България и чужбина, с основание могат да зададат следните въпроси: „Какви данъци и осигуровки трябва да се плащат в този случай? Дали трябва да се регистрира фирма? По-изгодно ли е да се облагам като физическо лице? Не на последно място – кое е по-изгодно за мен от данъчна гледна точка?“.


Има доста информация по тези въпроси, но най-добре е да се консултирате с професионални счетоводители, работещи в Български експерт, които ще ви помогнат да изберете най-добрите варианти за вашите доходи. Пред всеки човек с определени приходи от услуги стоят два основни варианта: регистрирането на собствено ЕООД или да облагане като физическо лице.


При всяка една от възможностите може да се избере плащането на данъци като самоосигуряващо се лице. То се прави върху минималния праг за месечни доходи, както и при най-малкия законов процент. При избор на за облагане като физическо лице трябва да се довнасят осигуровки. Те се определят върху целия размер на прихода, ограничен от законовите рамки до максималния месечен осигурителен доход. Ако изберете да се регистрирате като ЕООД, няма да е необходимо да довнасяте осигуровки. Въпреки това, ако искате да изтеглите печалбата от фирмата към себе си, тогава се плаща данък дивидент, който е определен на 5%.


Сред предимствата на регистрирането на ЕООД са по-малкото данъчно-осигурително бреме при по-малки доходи, както и възможността за осигуряване върху минималния осигурителен праг, като не е необходимо да се внасят допълнително осигуровки. Освен това, ръководството на Дружество с ограничена отговорност носи по-добър имидж и самочувствието за всеки негов собственик. Една от най-големите трудности след регистрирането на ЕООД е свързана с по-скъпата поддръжка на фирмата, тъй като този вариант за стопанска дейност е с далеч по-големи отговорности отколкото има всеки самонает в сферата на услугите.


Предимствата на облагане като физическо лице е по-малката данъчно-осигурително тежест при получаване на по-високи доходи. Причината се крие в горния законен праг, върху който се плащат осигурителни вноски, който е известен и като максимален месечен размер на осигурителния доход. Не трябва да се забравя, че той е определен на 3000 лв. за 2020 г. Една от отрицателните страни на регистрирането на физическото лице по ЗДДС е, че то важи и се отнася само за определени случаи. Ако имате въпроси, свързани с основаването на собствена фирма, потърсете специализираното мнение на доказани професионалисти, които работят и в счетоводната кантора Български експерт.


Ето и най-обща информация за плащаните данъци и при двете опции за узаконяване на получаваните доходи:

  • при ЕООД има 10% корпоративен данък, който се начислява върху данъчната печалба, представляваща и счетоводната печалба за фирмата, която впоследствие се преобразува за данъчни цели.

Трябва да се има предвид, че ако собственикът желае да придобие този приход, тогава се дължи т. нар. данък дивидент, който е 5%. Не забравяйте, че ефективната ставка е 14.5%, а не 15%. Това се дължи на начисляването на данъка за дивидента върху печалбата, което се прави след облагането с корпоративния данък. Така се получава и по-малката налична сума, която може да бъде усвоена от собственика на фирмата.

  • регистрацията на физическо лице е с 10% данък върху дохода, който се определя, като придобитият облагаем доход се намалява с разходите за стопанската дейност, нормативно определени от закона и може да не съвпадат с реалните разходи.

Разходите на лицата, регистрирани по ЗДДС, се изчисляват по следните методики:

  • плаща се 25% от получения доход при упражняване на свободна професия или за работа по граждански договори;

  • плаща се 40% от получения доход при авторски и лицензионни възнаграждения;

  • плаща се 40% от получения доход на артисти и изпълнители;

  • плаща се 40% от получения доход при упражняване на занаяти, които не се облагат с патентен данък по реда на ЗМДТ;

  • плаща се 60% от получения доход за земеделските стопани.

При регистрацията на физическо лице по ЗДДС осигуровките на самоосигуряващия се също се приспадат от дохода преди облагане. Това може да ви бъде обяснено и от професионалистите, занимаващи се с регистрирането на фирми, отчитането на фирмени данъци и подаването на задължителните данъчни декларации в продължение на дълги години. Ние от Български експерт спестяваме от времето, нервите и средствата на нашите клиенти, за да превърнем бизнеса им в по-успешно и спокойно занимание.

Comments


bottom of page