top of page
Поиск
 • Фото автораBulgarian Expert

Как се закрива ЕООД и ООД. Прекратяване на фирмена дейност. Ликвидация на фирма.


Ако сте юридическо лице и желаете да прекратите своята дейност, има някои неща, които трябва да знаете, преди да пристъпите към ликвидацията на своята компания. Много хора не знаят как се закрива ЕООД и ООД, затова сме подготвили основните стъпки при окончателна ликвидация на едно стопанско дружество.


Знаете ли, че добрите счетоводни услуги включват и услугата по закриване на фирма? „Български експерт“ ви предлага професионална помощ, когато искате да прекратите дейността на своето предприятие или дружество.


Как се закрива фирма

Оказва се, че това е сравнително дълъг и сложен процес. В повечето случаи, той отнема между 7 и 12 месеца. Закриването на фирмата зависи и от нейните особености. Всеки едноличен търговец може да ликвидира своя юридически статус за доста по-кратък период от време.

Счетоводната кантора „Български експерт“ предоставя услуги по закриване на фирма, което преминава през няколко етапа:

 • в предварителен разговор с нашите специалисти давате подробности за Вашата фирма;

 • счетоводната ни кантора изготвя първоначалните документи, необходими за окончателното прекратяване на стопанската дейност;

 • „Български експерт“ се ангажира с уведомяване на НАП за стартиралия процес по ликвидация на вашата фирма;

 • след 60 дни се получава Удостоверение от НАП, което потвърждава, че са получили постъпилите документи за прекратяване на стопанската дейност на дружеството ви;

 • впоследствие изпращаме уведомление и до Търговския регистър, като обявяваме ликвидацията на фирмата;

 • отправяме покана към кредиторите на фирмата да предявят евентуалните си вземания;

 • след това започва да тече законният 6-месечен период по закриване на дружеството;

 • изпращаме уведомление и до НОИ, с което оповестяваме за стартиралия процес по ликвидацията на фирмата;

 • от Националния осигурителен институт са задължени да изпратят Удостоверение, в което се упоменават непредадените разплащателни ведомости и трудови договори, при условие, че дружеството е имало наети служите;

 • когато изтече ликвидацията, подаваме документи за заличаване на фирмата от Търговския регистър.

По подобен начин се процедира и с дружества, които не извършват стопанска дейност. Всички фирми трябва да минат през него. Срокът на ликвидация също е еднакъв – поне 6 месеца.

Разликата се състои в това, че действащите фирми имат имущество, служители и са сключвали сделки, по които може да се извършат вземания или да се начислят задължения. Това води и до усложняване на процеса по ликвидация. На действащите фирми се осребрява имуществото и съответно се удовлетворяват исканията на кредиторите. Недвижимите активи на дружеството се разпределят между съдружниците на фирмата, което става след изтичане на срока на ликвидация.

Другата разлика е, че фирмите с назначени служители трябва да предадат по съответния ред всички налични трудови договори, както и своите разплащателни ведомости. Цялата документация се изпраща в НОИ, за да се приключи процесът по ликвидация. Тези изисквания не се отнасят за фирмите, при които липсва стопанска дейност.


Поради съкратената процедура на ликвидация на такива дружества, счетоводната кантора „Български експерт“ предлага изключително изгодни и разумни цени за закриване на подобни юридически лица.


При нас може да се осведомите за конкретна оферта за ликвидация на вашата фирма. Ние предоставяме и коректен калкулатор на цени за закриване на дружество.


Как се закрива ЕООД и ООД

Ликвидацията на едно търговско дружество се извършва на няколко етапа. Това го различава от регистрацията на фирма, при която всичко става за доста по-кратко време. Ликвидацията на дружество включва:

 • прекратяване на фирмената дейност;

 • уведомяване на съответните поделения на НАП и НОИ за предстоящото заличаване;

 • обявяване на ликвидация;

 • уведомяване на кредиторите;

 • заличаване на фирмата от Търговския регистър.

При ликвидацията на ЕООД, неговият управителен орган трябва да даде ход на прекратяване на дейността на дружеството и впоследствие то се обявява в ликвидация.


Фирмата назначава и лице, което съблюдава този процес. То се нарича ликвидатор. Тази длъжност може да се изпълнява както от управителя на дружеството, така и от друго физическо лице. Периодът за прекратяване на фирмената дейност е минимум 6 месеца. След това се подава заявление за заличаване на ЕООД от Търговския регистър.


Още за закриването на фирма без дейност


При първия етап от ликвидацията на юридическо лице се взима решение от управителния борд на дружеството, в което се съобщава за прекратяване на неговата дейност. След това се назначава и физическо лице, което трябва да ръководи този процес. Ако фирмата е ЕООД, тогава решението се взима еднолично от собственика на капитала. При ООД се прави общо събрание, на което членовете му стартират процеса по ликвидация на дружеството.


След решението за прекратяване на фирмената дейност се подава и заявление до НАП. С него управителят или общото събрание на юридическото лице уведомяват държавата за своето намерение да закрие дружеството си. Ако фирмата няма задължения, НАП трябва да издаде удостоверение за ликвидацията, като срокът е по-кратък от обявения 6-дневен период. При условие, че дружеството има натрупани дългове, издаването на документа от приходната агенция може да отнеме и 2 месеца.

Този период важи и ако фирмата е регистрирана по ДДС. Полученото удостоверение се представя пред Агенцията по вписванията.


Ликвидация на юридическо лице


Когато фирмата се обяви в ликвидация, „Български експерт“ ще уведоми евентуалните кредитори на дружеството. Юридическото лице трябва да удовлетвори техните претенции, което става с имуществото на предприятието или компанията.

Периодът на ликвидация отнема минимум 6 месеца. През тази половин година всички кредитори на дружеството, които са предявили своите претенции към него, могат да бъдат удовлетворени с имуществото или активите на фирмата.

Пред закона няма значение дали юридическото лице е имало никаква дейност по време на своето съществуване. Периодът на ликвидацията винаги отнема поне 6 месеца, който срокът се отнася за всички дружества от типа ООД.


Заличаване на фирмата

Това е последният етап от закриването на едно дружество. Заличаването е факт, когато фирмата получи удостоверение от НАП за предадени разплащателни ведомости. Освен това, кредиторите на дружеството трябва да бъдат удовлетворени и по този начин юридическото лице няма да има задължения. След това се подава заявление в Агенцията по вписванията. С него се иска заличаване от съответния регистър.


За да бъде удовлетворено заявлението, счетоводната кантора „Български експерт“ ще приложи и редица документи, изготвени коректно и точно от нашите специалисти.


Закриване на ЕТ

Този процес е доста по-опростен, като при него не е необходимо да се взимат решения от ръководните органи на фирмата, защото ЕТ няма общо събрание или управителен съвет. Подават се документи в НОИ и се предават разплащателни ведомости, в случай, че има такива. Последният етап е изпращане на заявление в Агенцията по вписванията, с което се иска заличаването на фирмата.

Comments


bottom of page