top of page
Поиск
 • Фото автораBulgarian Expert

Коронавирус – ограничения, задължения и права на българските граждани


Глобалната пандемия оказа огромно влияние върху нормалния живот и бита на хората по целия свят. Ковид се отрази не само на икономическите, социалните и политическите отношения, но коренно промени до голяма степен правата и задълженията на всички жители по света. Какво трябва да знаят българите в условията на глобална пандемия и какви са възможностите за евентуално лечение, пътуване или работа по време на коронакризата? Ето и някои от основните законови разпоредби, свързани с Ковид и неговият ефект върху живота на хората в страна ни:


Каква е процедурата, ако сте болни от коронавирус и искате да посетите личния си лекар


На първо място е необходимо да се свържете с вашия общопрактикуващ лекар. Той има пряк поглед върху общия ви здравен профил. Джипито може да се увери какво е състоянието ви и дали се налага хоспитализация, като ви даде насоки за по-нататъшно лечение. Има три възможности, които се съблюдават от личните лекари. Те могат да ви препоръчат:

 • домашно лечение с предписани от джипито медикаменти, ако състоянието ви е по-леко;

 • препоръка за посещение в РЗИ, където ще се прецени дали ви е необходима хоспитализация;

 • джипито може да реши да се обади на Спешна помощ, в случай, че вашето състояние е по-тежко.

Кога се налага вашето хоспитализиране?


Трябва да се обадите на Бърза помощ, ако имате силни симптоми, включващи задух, отпадналост и висока температура.


Какво да направите, при положение, че не може да се свържете с вашия личен лекар?

Когато джипито не отговаря на повикванията, трябва да се обадите на РЗИ. Това важи и за хората, които нямат свой личен лекар. От РЗИ ще ви посъветват какво трябва да направите.


Така например, ако се намират в Бургас е необходимо да се обадите на РЗИ-Бургас, както и ако сте в Русе – на РЗИ-Русе. Техните номера могат да се открия на сайта на МЗ.


Там е публикуван и т.нар. „горещ телефон“, който е на разположение 24 часа в денонощието. Номерът е 028078757, който обаче често е недостъпен заради големия брой обаждания. Все пак, винаги може да се свържете и с Националната система, чийто денонощен телефон е 112. На този номер също може да зададете своите въпроси, свързани с противоепидемичните мерки, действащи на територията на България.


От 1.09.2020 г. в столичната Инфекциозна болница започна да работи специализиран Координационен център. Неговата цел е да преценява дали пациентите се нуждаят от домашно лечение или хоспитализация. Всеки човек, който се съмнява, че е болен от Ковид, може да посети Координационния център, дори и без да има направление от джипито или направен тест.


Карантина на болни от коронавирусна инфекция


Карантина се прилага за период от 14 дни за всички пациенти, които са с доказан Ковид от датата на положителния тест за заболяването в съответната лаборатория. Тези хора следва да преминат на домашно лечение, съблюдавано от джипито. Ето и кои пациенти подлежат на задължителна карантина:

- заразени или т.нар. асимптомни лица;

- пациенти с по-леки клинични оплаквания, включващи температура под 38°C, кашлица, загуба на обоняние или вкус, цялостно неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни болки, гадене и повръщане. Това могат да бъдат и лица, които изрично са се отказали от предлаганото им болнично лечение.


Трябва да се знае, че задължителната карантина и домашната хоспитализация се извършва с предписание от съответния директор на РЗИ по местоживеене. Издава се документ, който е изготвен съобразно Приложение №2. Това предписание трябва да е по предложение на общопрактикуващия лекар, който е направил оценка на съществуващия риск за разпространение на заразата и върху други лица.


За подробна информация за вашите права и задължения, свързани с Ковид, може да се обърнете и към счетоводната кантора „Български експерт“. С нашите професионалисти получавате лично отношение и внимателна оценка на всички възможни рискове за професионалния ви и социален живот.


Колко дни е карантината на контактните лица


Изолацията на болните лица се преустановява след изтичане на задължителния 14-днeвен период. Наблюдението на тяхното състояние се прави от джипито или съответния специалист от болничното заведение, отговарящо за лечението на заразените от коронавирус. Ако болните лица нямат личен лекар, тогава състоянието им се следи от РЗИ по местоживеене.


Според закона,по-близки хора, които са контактни на потвърден случай с коронавирус, също се поставят под карантина. Това се извършва според предписанията на Приложение №4, издадено от МЗ. Контактните лица се поставят под карантина в домашни условия или друго място, където лицата ще пребивават. Карантинираните следва да бъдат наблюдавани от съответната РЗИ или друго длъжностно лице, което е упълномощено от здравната инспекция. Карантината е за срок от 10 дни, които започват да текат след контакта на лицата с потвърден случай на коронавирус.


В изолация се поставят и пътуващи, влизащи на територията на страната ни от други държави, които са изрично посочени в заповедите на МЗ в Закона за здравето. Карантината на такива лица също е за срок от 10 дни.

При условие, че по време на изолацията не се появят симптоми на заразяване, карантината се счита за приключила.


Не забравяйте, че при поява на грипоподобни симптоми, трябва да се свържете с джипито си, лечебното заведение по местоживеене или РЗИ във вашия район. Коронавирусната инфекция започва със следните състояния:

 • повишена телесна температура;

 • треска;

 • кашлица;

 • затруднено дишане;

 • загуба на обоняние или вкус.

След консултация с посочените медицински специалисти и необходимо да преминете към тестване и лечение, назначено от отговорните лица.


В случай, че почувствате сериозно усложняване на вашето общо състояние или изключителни трудности при дишане, незабавно се обадете на тел. 112.


Според закона всички граждани, на които е препоръчано да преминат на домашно лечение, могат да получат болничен лист за срока на своята изолация от джипито.

Хората, поставени под карантина, но нямащи близки или познати, които могат да помогнат с набавянето на продукти от първа необходимост, имат възможността да се възползват от услугите на Социалния патронаж, намиращ се в района по местоживеене. Всеки желаещ може да получи информация дали в неговата община или район има подобна държавна институция. Поместени са актуалните телефонни номера и начини за връзка със Социалния патронаж по местоживеене. За хората, които нямат подобна възможност, могат да разчитат на доброволците, намиращи се в съответната община или район.


За да запазите своето лично здраве и това на околните, съблюдавайте инструкциите за дезинфекция и лична хигиена както на работното място и дома, така и в магазините и транспортните средства.


Кога имате право на безплатен тест за Ковид

От края на миналата година общопрактикуващите лекари, сключили договор със Здравната каса, могат да дават и направление за безплатен PCR тест на своите пациенти. Правилото беше обнародвано в Държавен вестник, влязло в сила от 1.11.2020 г.


Джипитата имат право да издават направление за тест при наличието на поне два от симптомите на заболяването, които са:

 • температура;

 • кашлица;

 • отпадналост;

 • загуба на обоняние или вкус;

 • затруднено дишане

 • мускулни болки;

 • главоболие;

 • стомашно неразположение;

 • гадене или повръщане;

 • болки в гърлото;

 • насищане на кислород в кръвта със стойности по-малки от 92% или 88% при ХОББ.

Според закона не може да се издава направление за безплатен тест на пациенти, намиращи се в болници или на лица, които са хоспитализирани заради влошено или тежко общо състояние. В края на миналата година бяха обнародвани и нови промени, свързани с достъпа до PCR за българските граждани. Не се предвиждат безплатни тестове при контролни изследвания на контактни безсимптомни лица, направили си вече бърз антигенен тест, установил наличието на коронавирус.

Първоначално джипитата ще издават направленията на хартиен носител, а по-късно и по електронен път. Няма да има лимити за достъпа до PCR тестове, ако има доказана симптоматика на коронавирус.


От кои страни се изискава тест при влизане в България

Съгласно заповед на МЗ от края на януари 2021 г. до 30 април 2021 г., всички лица, влизащи безпроблемно на територията на страната ни са:


 • българските граждани;

 • гражданите на държави-членки на ЕС, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,

 • влизащите от т. нар. Шенгенско споразумение,

 • пътуващи от Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана, както и техните семейства, в това число и лицата, които са във фактическо съжителство с тях;

 • гражданите на Австралия, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Руанда, Южна Корея, Тайланд, Тунис, Уругвай, ОАЕ, Украйна, Северна Македония, Сърбия, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Израел, Кувейт, Беларус и Турция;

 • постоянно пребиваващите лица на територията на България и членовете на техните семейства;

 • притежателите на българска виза за дългосрочно пребиваване от вида „D“;

 • лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на ЕС и Великобритания, при условие, че представят документ, доказващ отрицателен резултат от PCR тест. Той трябва да е направен до 72 часа преди влизане в страната, считани от датата на проведеното изследване, която е вписана в официалния документ.

 • пребиваващите на територията на т. нар. Шенгенското споразумение, в това число държавите Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана, както и членовете на техните семейства,се допускат на територията на България при представен документ, доказващ отрицателен резултат от PCR тест. Той трябва да е направен до 72 часа преди влизане в страната, считани от датата на проведеното изследване, която е вписана в официалния документ.

Лицата, които не предоставят подобен документ за отрицателен тест, се поставят под карантина за срок до 10 дни, определен в наредбата на МЗ за борба с коронавирусната инфекция.


За повече информация, свързана с промените във юридическо-счетоводните закони в България, които имат пряко отношение към Ковид, обърнете се към специалистите от „Български експерт“. Кантората е на разположение на всяко юридическо или физическо лице, желаещо да получи професионален съвет при извършването на стопанска дейност както на територията на страната ни, така и извън нейните предели.

Comments


bottom of page